Zakres działania i kompetencje

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 
 
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad realizacją zadań niżej wymienionych komórek organizacyjnych Komendy:
 1. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
 2. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 3. Jednoosobowe Stanowisko ds.Skarg i Wniosków
 4. Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 5. Wydział Ogólny
 
 
I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad realizacją zadań niżej wymienionych komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych KPP w Ostrowie Wielkopolskim:
 
 1. Wydziału Prewencji
 2. Wydziału Ruchu Drogowego
 3. Komendanta Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach
 4. Komendanta Komisariatu Policji w Odolanowie
 5. Komendanta Komisariatu Policji w Raszkowie

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad realizacją zadań niżej wymienionych komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych KPP w Ostrowie Wielkopolskim:

 

 1. Wydział Kryminalny
 2. Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
 3. Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.06.2009
Data modyfikacji 14.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kula
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kula KPP Ostrów Wielkopolski
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Łusiak
do góry